Elfelejtette jelszavát?

Regisztráció


code

Profilkép:
Bejelentkezés

spacer

Támogatóink

L'Europe pour les citoyens

Címerünk

Martonos

Martonos térképe

Martonos

Testvérvárosaink

Algyo Jobbagyio Martfu Gater Ujvar

Partnerközségek

Ujvar

Hírek

0
 

írta:  bella - 

NYILVÁNOS FELHÍVÁS

A Magyarkanizsai Községi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap alapszabálya 16. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja, valamint az alap 2013. évi programja alapján a Községi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap igazgatóbizottsága NYILVÁNOS FELHÍVÁST tesz közzé fejőstehenek és anyakocák mesterséges megtermékenyítéséhez használt szaporítóanyag költségtérítése iránti kérelmek benyújtására A Magyarkanizsai Községi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap 2013-as évi programjával összhangban az alap a saját eszközeiből finanszírozza a fejőstehenek és anyakocák mesterséges megtermékenyítéséhez használt szaporítóanyagot. Az alap az eszközöket a fejőstehén- és anyakocatartók igényei szerint a törzsállományfajta- és genetikai összetételének javítása céljából a községi állatorvosi állomások számára hagyja jóvá az alap pénzügyi lehetőségeivel összhangban a 2013-ban erre a célra előirányzott 1.000.000,00 dinár keretösszegig. A támogatott szaporítóanyag ingyenes az állattartók számára. A kérvény benyújtásának jogosultsága és feltételei: Magyarkanizsa község területén bejegyzett állatorvosi állomások jogosultak a kérvény benyújtására. Az állatorvosi állomások kötelesek a 2013. június–decemberi időszakra mesterséges megtermékenyítési programot hozni és azt mellékelni a jelentkezési űrlaphoz. A programnak kötelezően tartalmaznia kell: - a megtermékenyítés tervét az előirányzott megtermékenyítések számával fejőstehén- és anyakocafajtánként, - az állattartó birtokok listáját (birtokazonosító szám, tulajdonos és lakcím), amelyekben a fejőstehenek és anyakocák törzsnyilvántartását végzi törzskönyvezés céljából, - a mag javasolt minősége, fajtája és beszerzési ára külön a törzsnyilvántartott és a nem törzsnyilvántartott tehenek/anyakocák esetében (csatolni kell a beszállító előszámláját vagy az árlistát a magról), - a megtermékenyítés elvégzésének díját. A megtermékenyítési terv táblázatos mintája elérhető a községi hivatalos honlapon. Szükséges dokumentumok: - jelentkezési űrlap, - 2013. június–decemberi időszakra szóló mesterséges megtermékenyítési program, - a gazdasági szereplők jegyzékébe a jelentkezőről fölvett adatok kivonatának fénymásolata (APR–kivonat) A kérvények átadásának módja: A „Jelentkezési űrlap a mesterséges megtermékenyítés támogatására” nyomtatvány átvehető Magyarkanizsa község ügyfélszolgálati irodájában a 7-es asztalnál, letölthető a www.kanjiza.rs honlapról illetve hozzáférhető az első emelet 21-es irodájában. A kérvény és a dokumentáció átadásának határideje: 2013. június 10. A kérvény postai úton a következő címre küldhető: MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAP, 24420 Magyarkanizsa, Fő tér 1. a következő megjelöléssel: „KÉRELEM A MESTERSÉGES MEGTERMÉKENYÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA - NEM BONTANDÓ FEL” vagy személyesen az ügyfélszolgálati iroda 7-es asztalánál vagy a 21-es irodában adható át. A jelentkezési űrlap és a táblázatos megtermékenyítési terv ennek a felhívásnak elválaszthatatlan része. A hiányosan és késve érkező, faxon vagy villámpostán küldött, alá nem írt vagy nem hitelesített kérvényeket az alap figyelmen kívül hagyja. A pályázati dokumentáció nem jár vissza. A fejőstehenek és anyakocák mesterséges megtermékenyítéséhez használt szaporítóanyag támogatására vonatkozó határozatot az alap igazgatóbizottságának elnöke hozza meg legkésőbb 2013. június 14-éig, amely határozat alapul szolgál majd az állatorvosi állomásokkal kötendő szerződéshez. A szerződés pontosan meghatározza a fejőstehenek és anyakocák mesterséges megtermékenyítésre szolgáló szaporítóanyag támogatási eszközeinek felhasználási feltételeit, illetve a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. Az alap eszközeinek a fent említett célokra való felhasználásáról szóló szerződés tervezete e nyilvános felhívásnak elválaszthatatlan része és elérhető a községi hivatalos honlapon. További felvilágosítás a 875-166 telefon 303-as mellékén kapható.


Új hozzászólás
Új hozzászóláshoz kérem jelentkezzen be!